Skip to main content

Algemene voorwaarden

Goede afspraken, goede vrienden

  • Een boot huren kan vanaf de leeftijd van 18 jaar dit zal gecontroleerd worden bij aanvang van de huur door vertoon van een identiteitskaart.* Kinderen onder de 8 jaar zijn verplicht een aangepaste zwemvest mee te hebben aan boord deze zijn ter plaatse beschikbaar.* De sloepen zijn geschikt voor het maximum aantal personen welke staat aangegeven per model op de website. Indien er meerdere personen aanwezig zijn is dit op risico van de huurder, er is controle op het water van de scheepvaartpolitie. Elke huurder verklaart door ondertekening van huurcontract dat deze in kennis is gebracht van het huidige scheepvaart verkeersreglement ook te vinden op https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/NL_REGL_ASPB.pdf * Geen huisdieren toegelaten * Verboden te roken aan boord * DE bestuurder van de boot dient nuchter te zijn en mag onder geen beding onder invloed zijn van alcohol of drugs dit kan ook weer gecontroleerd worden op het water door de scheepvaartpolitie* De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Lichamelijk letsel is niet verzekerd en valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.* Vaarinstructies zijn inbegrepen in de huurtijd. * Eigen drank en hapje is toegestaan wel moet de boot proper afgeleverd worden en de huurder neemt zijn afval mee. Geen afval in het water gooien. Een kuistoeslag 25€ kan gevraagd worden indien de boot erg vuil achtergelaten is en dit zal in mindering worden gebracht van de waarborg. Bij het niet naleven van deze huisregels kunnen wij de verhuring weigeren de reeds betaalde voorschotten worden dan ook niet teruggegeven.

Tijdens het varen

  • Het is niet toegestaan om te zwemmen en is ook strafbaar. Er mag enkel gebruik gemaakt worden van de zitplaatsen voor wat ze dienen. Verboden om vooraan op de neus van de sloep te zitten welke levensgevaarlijk is. De Maximum snelheid tussen Nieuwpoort en Diksmuide is 10km/uur, Diksmuide haven is 3km/uur , tussen Diksmuide en Fintele-Boezinge Sas is dit 7km/uur. Deze snelheden moeten te allen tijde gerespecteerd worden er zijn daar tevens controles en boetes voor. Op het spaarbekken is het enkel toegestaan om langs de zijkant te varen niet op het spaarbekken zelf.Het is niet toegestaan om de sluizen te nemen! Tijdens het varen vijf meter van de kant afblijven en rechts houden indien er een tegenligger is. Opletten van de vissers die aan de kant zitten en hun vislijnen uitwijken waar nodig. Tijdens het varen moeten de touwen aan boord liggen en niet in het water zodat ze niet in de schroef terecht kunnen komen. Tijdens het varen mag je de gashendel niet direct van volle gas naar achteruit trekken altijd een tussenstap nemen met neutraal. De boot heeft geen rem dus tijdig gas minderen. Grote boten en kajaks hebben altijd voorrang. Opletten voor drijfhout altijd uitwijken.* Indien de sloep een waarschuwingsignaal geeft dan moet je controleren of er achteraan de boot nog water uitkomt. Indien dit niet het geval is, onmiddellijk motor afleggen en noodnummer bellen 0477/770.330. Bij rook nooit de motorkap openen. Brandblusser is aanwezig op aangeduide plaats.

Aanmeren

  • Enkel aanmeren aan steigers waar het toegelaten is, nooit rechtstreeks aanmeren aan de oever of graskant – ondiep! * Steeds rechts aanmeren daar de touwen deze kant zijn bevestigd. Handen binnen de boot houden tijdens het aanmeren. Altijd zo langzaam mogelijk aanmeren om botsingen met de kant te vermijden want dit geeft schade aan de boot. Telefoonnummers van de havenmeesters en de brugbediening staan op de kaart welke aan boord ligt.

Waarborg

  • De boten dienen gebruikt te worden met voldoende zorg en respect ten opzichte van de verhuurder en moeten in goede staat (dezelfde staat als bij vertrek)teruggebracht worden. Mogelijkheid dat de huurder een foto neemt van de eventuele gebreken voor de aanvang van de huur weliswaar op de plaats van de start met herkenningspunt. * Bij schade aan de boot zal er een deel van de waarborg ingehouden worden en als de schade meer zou zijn dan de waarborg zal de volledige waarborg ingehouden worden en een bestek opgemaakt worden voor de schade en zal dit volledig ten laste zijn van de huurder. Voor volgende schade is reeds een bedrag bepaald: Mogelijke schade: Sierkussen weg 15€ , vlek op kussens (wijn , zonnecreme) 30€, Kras op sloep 75€, Beschadiging neus 175€ (gezien de aard van de schade anders bestek nodig) , beschadiging door lak tot op polyester 175€, beschadiging vlaggenstok met licht 150€, beschadiging verlichting 150€, touw in schroef 175€, touw in schroef en as 250€, kapot schroefblad 350€. Depaneren boot door toedoen van huurder 300€, verliezen verplichte materialen van aan boord zie lijst ter plaatse dan zal de volledige waarborg ingehouden worden en op een later tijdstip verrekend na ontvangst schadebestek. Deze prijzen zijn deze die gekend zijn heden maar kunnen aangepast worden tot de reële prijs of hogere prijs op de dag van de schade. Te bewijzen aan de hand van de factuur.

Laattijdig terugkomen

  • De boten worden op diverse tijden verhuurd. Indien te laat zijn de volgende prijzen van toepassing: minder en tot 30min 55€. Indien langer dan een half uur zal de volledige waarborg ingehouden worden en dit ter compensatie van de geleden omzetverlies en tegemoetkoming van de volgende klant.

Annuleringsvoorwaarden

  • Er kan tot 48u op voorhand geannuleerd worden zodat de vrij gekomen boot terug in de verhuring kan. Het eventueel betaalde voorschot zal worden ingehouden en gebruikt voor een latere reservatie in hetzelfde vaarseizoen en zal dus niet teruggegeven worden of teruggestort. Bij niet komen opdagen zal het volledige voorschot ingehouden worden. Er is geen annulatieverzekering voorzien. Bij slecht weer veel regen en veel wind zal de verhuring niet doorgaan en zal dit door de verhuurder aan de huurder bericht worden zodoende dat de verhuring op een andere datum kan verlopen.* Overmacht onder andere door pandemie en dergelijke zullen de richtlijnen van de overheid gevolgd worden en indien mogelijk van verhuring zal de verhuring doorgaan ook al is er een beperking opgelegd.
  • Alle geschillen zullen worden behandeld door de bevoegde Rechtbank van het rechtsgebied van de verhuurder.
  • Door het aangaan van de reservatie erkent de huurder kennis te hebben gekregen van de voorwaarden en er mee in te stemmen
Algemene voorwaarden – Amuse – Bootverhuurnieuwpoort – mei 2022